Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarında organoleptik analizler, fiziksel analizler ve fizikokimyasal analizler yapılmaktadır.

Borsamız laboratuarının bu bölümünde analizi yapılan ürünler baklagiller, hububatlar, vs. ürünlerdir. Hububatlarda yapılan analizler; düşme sayısı, gluten, gluten index, elek analizleri, toplam yabancı madde, toplam haşere tahribatı, kırık – cılız dane, diğer nevi çeşit, diğer hububat, sürmeli dane oranı, hektolitre, bin dane ağırlığı, vb. analizlerdir. Ayrıca farinografi, ektensografi, vizko amilografi analizleri de yapılmaktadır.

Fiziksel analiz laboratuarında bulunan cihazlarımız

  • Vibrasyonlu Elek
  • Nilemalitre
  • Perten DA 7250
  • Makta kesit aleti